Problemen met veerponten over het Noordzeekanaal

De laatste tijd zijn er veel problemen met de veerponten over het Noordzeekanaal. Normaal gesproken varen twee veerponten in Velsen, één in Spaarnwoude en twee in Hembrug.

Drie weken geleden ging de pont in Spaarnwoude kapot. De tweede veerpont uit Velsen moest toen in Spaarnwoude invallen. Normaal vaart die tweede pont als spitspont, zodat er in Velsen tijdens de spitsuren een tienminutendienst kan worden aangeboden. Door het uitvallen van de tweede pont moest de vervoerder terugvallen op de twintig-minuten dienst, voor veel forenzen dus langer wachten.

Als er een onderdeel van de pont kapot gaat, dan is dat niet meteen zomaar snel te vervangen. Omdat de ponten inmiddels 85 jaar oud zijn, moeten de onderdelen bij defecten dan opnieuw worden gemaakt, wat tijd kost. De laatste stremming bij Velsen duurde daardoor drie weken. Ook eerder was de pont kapot waarbij de uitval enkele weken bedroeg.

Beu

De gemeente Velsen is het nu toch wel beu. Ze heeft nu contact gezocht met de gemeente Amsterdam, via het GVB, exploitant van de drie ponten over het Noordzeekanaal. Velsen wees daarbij op het feit dat in 2008 het GVB de ponten van Rijkswaterstaat heeft overgenomen met de intentie om binnenkort nieuwe, elektrische veerponten in de vaart te brengen.

Volgens de huidige planning zullen de drie ponten vanaf 2022 achtereenvolgens worden vervangen. Of de actie van de gemeente Velsen de vervanging van de ponten zal versnellen moet nog blijken.

Noodscenario

De gemeente heeft al een noodscenario opgesteld. De vijf veerponten over het Noordzeekanaal zijn uitwisselbaar. Als er één veerpont defect gaat, dan vervalt de spitspont in Velsen. Als er twee ponten defect gaan dan wordt de pont in Spaarnwoude-Buitenhuizen buiten gebruik gesteld, en wordt de pont die daar vaart ingezet op één van de andere verbindingen.

(1 maart 2020)