Recordjaar voor Keimpetille

Het pontje Keimpetille kijkt meer dan tevreden terug op het afgelopen vaarseizoen. Afgelopen zondag, de laatste vaardag, stond de teller van het aantal overgezette fietsers en wandelaars op 12.427.

Een regelrechte uitschieter, want de gemiddelde aantallen passagiers schommelden de afgelopen jaren tussen de negen- en tienduizend. Vooral het mooie nazomerweer en het feit dat veel mensen de vakantie in eigen land vierden, zorgden voor drukte bij het pontje. In september werd de openingstijd verruimd en werden naast de weekenden, ook op werkdagen dubbele diensten gedraaid.

Het pontje vaart sinds 2011 over het Van Harinxmakanaal ter hoogte van Keimpetille.

(6 oktober 2021)