Reddingsplan voor veerpont Bronkhorst

De veerpont tussen Bronkhorst en Brummen dreigt nog steeds uit de vaart te raken, ondanks verschillende pogingen om deze te behouden. Marketingexpert Maarten Bierman uit Dieren zoekt nu naar oplossingen.

De veerpont van Dirk Wijers, die al generaties lang over de IJssel vaart, staat al zes jaar te koop. Wijers, die ouder is dan 70 en gezondheidsproblemen heeft, wil de pont verkopen voor 200.000 euro, inclusief het veerrecht van 40.000 euro. De jaarlijkse opbrengst van de pont ligt echter ver onder de vraagprijs, wat verkoop bemoeilijkt.

De verbinding is niet populair voor woon-werkverkeer, waardoor de pont moeilijk winstgevend is. Andere veerponten over de IJssel, zoals bij Dieren, Wijhe en Olst, zijn wel rendabel door hun rol in het woon-werkverkeer.

Toeristisch belang

Gemeenten Brummen en Bronckhorst willen de pont behouden vanwege het toeristische belang, maar mogen er geen geld in steken. Het gemeentebestuur van Brummen benadrukt dat de exploitatie van het veer een private aangelegenheid is. De gemeente heeft echter wel mogelijkheden onderzocht en gesprekken gevoerd met kandidaat-kopers.

In andere regio’s langs de IJssel ondersteunen gemeenten recreatieve veerponten financieel, zoals ’t Kleine Veer tussen Hattem en Zwolle, dat met steun van de gemeenten Hattem en Zwolle in de vaart wordt gehouden.

Crowfunding

Dirk Wijers heeft veel publiciteit gekregen voor zijn pont, onder andere in het tv-programma ‘Langs de IJssel’ en via een lokale petitie. Dit leidde tot gesprekken met potentiële kopers, maar nog niet tot een verkoop.

Marketingexpert Maarten Bierman roept regionale ondernemers op om de pont te behouden. Zijn oproep op sociale media kreeg veel steun. Bierman onderzoekt nu mogelijkheden zoals crowdfunding of een coöperatie. Ondernemers hebben interesse getoond om gezamenlijk financiering te realiseren.

De gemeente Brummen is bereid mee te denken als er een concreet plan komt. Mogelijk kan de gemeente financieel bijdragen. Brummen erkent de waarde van de pont voor de gemeenschap en biedt al goede faciliteiten op de oevers. Aan de kant van Brummen is een horecagelegenheid met een terras voor bezoekers aan de IJssel.

(29 juni 2024)