Rijkswaterstaat onderzoekt alternatieve verbinding naar Ameland

Met de veerboot tussen Holwerd en Ameland zijn er al langer problemen. Als gevolg van aanslibbing van de vaargeul is deze dermate smal geworden, dat de veerboot moeite heeft hier door te komen. De boten kunnen niet op volle snelheid varen.

Vertragingen zijn de laatste jaren bijna norm geworden. Als de vertraging te groot is geworden, dan valt er soms een veerboot uit. Vorig jaar heeft Rijkswaterstaat een grote actie uitgevoerd, waarbij een bocht in de vaargeul is afgesneden en de vaargeul is uitgediept. De verwachting was dat de vaartijden daardoor beter zouden zijn aan te houden. Maar na enkele maanden blijkt dat toch niet het geval te zijn. En het op diepte houden van de vaargeul gaat met steeds meer moeite en met grote kosten gepaard.

Alternatieven

Daarom denkt Rijkswaterstaat (de beheerder van de Waddenzee) over een aantal alternatieven. Eén behelst het aanleggen van een tunnel. Wellicht alleen voor een trein, of anders een tunnel voor auto’s.

Een andere oplossingsrichting zoekt men in het splitsen van personenverkeer en vrachtverkeer. Personen zouden dan met een niet diep stekend vaartuig kunnen plaatsvinden, zoals een hovercraft of een catamaran met gering laadvermogen. Vrachtverkeer zou dan alleen kunnen plaatsvinden bij vloed; dan kan immers een schip met meer diepgang toch gaan varen.

Discussie

Welke oplossing gekozen zal gaan worden is nu nog niet bekend. Zie het maar meer als een eerste aanzet voor een maatschappelijke discussie over dit onderwerp. Er zijn immers grote consequenties voor milieu, voor de bereikbaarheid en voor de financiële kant van het verhaal. Een alternatief zou rond 2030 beschikbaar moeten zijn.

(13 september 2019)