Riveer stelt invoering betalingssysteem uit na protest

De invoering van Riveers nieuwe betalingssysteem, waarbij reizigers vooraf digitaal een kaartje moeten aanschaffen, is verschoven naar woensdag 13 september. Tevens blijft het mogelijk om voorlopig op de veerponten met pin te betalen voor een overtocht.

Riveer heeft deze wijzigingen doorgevoerd om meer tijd te nemen voor een grondige introductie van de bijbehorende app. Het oorspronkelijke plan was om het nieuwe systeem op dinsdag 8 augustus te lanceren. De verlenging van vijf weken is bedoeld om een duidelijke uitleg te kunnen bieden aan gebruikers over hoe het systeem werkt, inclusief video’s ter verduidelijking.

Het nieuwe digitale betalingssysteem heeft aanzienlijke aandacht getrokken. Bezorgdheid is geuit door zowel veerpontgebruikers als politieke instanties. Vooral de toegankelijkheid voor ouderen en mensen zonder smartphones in de nieuwe werkwijze is een punt van zorg. In diverse gemeenten waar Riveer actief is, hebben raadsleden vragen gesteld. Volgens het nieuwe systeem dienen passagiers vooraf hun overtocht digitaal te boeken via een app of de website van Riveer, waardoor ter plekke betalen komt te vervallen.

Betere communicatie

Directeur Johan Hania van Riveer benadrukt dat pinnen voorlopig nog steeds mogelijk blijft en dat eventuele veranderingen duidelijk gecommuniceerd zullen worden. Het nieuwe systeem zal in eerste instantie alleen gelden voor de nieuwe elektrische veren en niet voor de grote boot.

De zorgen hebben geleid tot discussie over de toekomstige plannen van Riveer. Hoewel er wordt beweerd dat pinnen op alle veerponten van Riveer blijft bestaan, is dit punt van discussie. Er is opgeroepen om bezwaar te maken bij Riveer tegen de plannen, en de verlenging van het betalingssysteem zou mogelijk een reactie zijn op deze oproep. De komende periode zal onthullen hoe Riveer omgaat met deze zorgen en of aanpassingen aan het systeem worden overwogen.

(12 augustus 2023)