Rotterdam onderzoekt Maaspont

Rotterdam sluit de vanaf september 2019 zal de Maastunnel voor een periode van zeven maanden voor onderhoud. Fietsers en voetgangers uit de wijk Charlois missen daardoor een goede verbinding met het centrum van de stad.

De gemeente had in het verleden een plan gepubliceerd om bussen te laten rijden. Diverse gebruikers van de tunnel kwamen in verweer. Ze verwachten een veel langere reistijd van bijna een half uur, en ook is het voor bakfietsen en scootmobielen niet mogelijk gebruik te maken van de bus. Inmiddels hebben 5000 mensen een online petitie getekend. De initiatiefnemers stelden voor om niet een bus te laten rijden, maar een veerpont te laten varen tussen Charlois en de Parkkade aan de centrumkant van de Nieuwe Maas.

Veerpont

De gemeente Rotterdam is half juni een onderzoek gestart om te kijken of dat mogelijk is, en zo ja tegen welke kosten. In een aanbestedingsprocedure vraagt de gemeente de inzet van een veerpont met een capaciteit van 125 fietsers.

Half juli wordt vervolgens bekeken wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten daarvoor zijn. Als de veerpont gaat varen is dat voor een periode van minimaal zeven maanden.