Ruimere vaartijden pontje Nigtevecht

Op 3 augustus 2018 werd een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijn kanaal geopend. Daarmee kwam er ook een verbeterde oost-westverbinding voor fietsers tot stand. Het pontje bij Nigtevecht (Ut03/NH38) ligt in het verlengde van de fietsbrug, reden voor de gemeente Stichtse Vecht om de vaartijden van dit pontje te verruimen, een regeling die op proef van 4 augustus tot 28 oktober werd doorgevoerd.

Blijkbaar is de verruiming van de vaartijden goed bevallen. Als de gemeente Wijdemeren (die aan de oostkant van het pontje is gelegen) ook akkoord gaat, zal de verruimde dienstregeling ook de komende jaren gaan gelden. Per week zal het pontje 27,5 uur langer in dienst zijn. De vaartijden worden dan ma-vr van 7-8:30 uur en dan van 10-18 uur. Op zaterdag en zondag alleen van 10-18 uur.

(21 april 2019)