Soepele start voor betaalde overtocht Bergsche Maasveren

De Bergsche Maasveren (het Drongelense veer, het Bernse veer en het Capelse veer) hebben per 5 februari  een betaalsysteem voor automobilisten, motorrijders en vrachtverkeer ingevoerd. Ondanks een geringe terugval in gebruikers, meldt de stichting De Bergsche Maasveren, dat de kinderziektes die bij de start optraden, grotendeels zijn opgelost.

De verbeteringen in de app, die nu de voorkeursmethode van betaling vormt, en de investeringen in extra hardware die PIN-betalingen aan boord hebben effect. Dankzij deze aanpassingen kunnen schippers zich weer volledig richten op hun primaire taak: het veilig overzetten van passagiers. De introductie van het betalen markeert een nieuwe fase voor de veren. Voetgangers, (brom)fietsers en landbouwverkeer kunnen van de overtocht blijven genieten zonder kosten.

Abonnementen

Voor inwoners van de gemeente Altena is er de mogelijkheid om een abonnement te nemen. Met een jaarabonnement van honderd euro of een korting van vijftig procent voor twintig euro per jaar, faciliteert de stichting een aantrekkelijke optie voor frequent gebruik van de veren. Tot nu toe hebben ongeveer 550 inwoners hier gebruik van gemaakt, waarbij het honderd euro abonnement het populairst is.

Gemengde Reacties op de Tarifering

De invoering van betaald overzetten heeft geleid tot een veranderend gebruikspatroon van de veerdiensten, met sommige gebruikers die kiezen voor alternatieve routes en anderen die overstappen op de fiets als positief neveneffect. Hoewel een daling in het aantal gebruikers werd waargenomen, is de verwachting dat de aantallen op termijn zullen stabiliseren.

Met de kinderziektes grotendeels achter de rug en de gemeenschap goed geïnformeerd, kijken de betrokkenen optimistisch naar de toekomst van de Bergsche Maasveren onder het nieuwe tariefsysteem. De tijd zal leren hoe het gebruikersaantal zich stabiliseert en welke verdere aanpassingen nodig zijn om de dienstverlening te optimaliseren.

(27 februari 2024)