Stichting De Maasveren op zoek naar geld om veren te blijven laten varen

Stichting De Maasveren, die vijf veerdiensten over de Maas verzorgt, wordt geconfronteerd met een nijpend tekort nu belangrijke financiële steunbronnen dreigen weg te vallen. Zonder provinciaal Verenfonds en gemeentelijke subsidies van Oss, lijkt 2024 een jaar vol financiële onzekerheden te worden. Na een positief financieel jaar in 2022, voorspelt de directie een negatieve financiële resultaten voor 2023 en 2024.

Deze financiële problemen ontstaan door het opheffen van het provinciale Verenfonds per 1 januari 2024, wat een belangrijk deel van de financiering van De Maasveren vormt. Gesprekken over de toekomstige financiering zijn gaande, maar concrete financiële toezeggingen blijven uit.

De veerdiensten zijn van groot belang voor de regio, waaronder de gemeenten West Maas en Waal, Oss en Maasdriel. Ze vervoeren niet alleen dagelijks scholieren en forenzen, maar zijn ook populair onder toeristen. Provincie Gelderland heeft al een financiële bijdrage toegezegd, gevolgd door de provincie Brabant.

Tariefsverhoging

Stichting De Maasveren overweegt verschillende scenario’s om de dienstverlening voort te zetten. Deze omvatten mogelijke tariefverhogingen zelfs in combinatie met een vermindering van de dienstregeling. Als eerste maatregel is het veer Maasbommel-Megen tijdens winterzondagen uit de vaart genomen.

Het personeelstekort, een langdurig probleem voor De Maasveren, lijkt momenteel onder controle met de aanstelling van twee nieuwe medewerkers en de voortdurende zoektocht naar extra personeel.

Toekomst

Met de financiële uitdagingen en de mogelijke veranderingen in dienstverlening, staat De Maasveren op een cruciaal kruispunt. Het is nu wachten op verdere ontwikkelingen en definitieve besluiten van de betrokken partijen om de toekomst van de veerdiensten veilig te stellen.

(2 december 2023)