Stichting Maasveren heeft het moeilijk

De Stichting Maasveren, exploitant van 5 auto-veerponten over de Maas, heeft het moeilijk. Als gevolg van de corona crisis zijn er minder passagiers die willen overvaren.

In 2020 werd er een verlies geleden van ruim 3,5 ton. Begin dit jaar was er al een tariefsverhoging, nu, in mei 2021, moet men opnieuw een kleine tariefsverhoging doorvoeren. Met name voor incidentele overvaarten moet wat meer worden betaald. Scholieren, die veel met een abonnement overvaren worden bij de tariefsverhoging ontzien.

De stichting probeert ook vermogen vrij te maken door het afsluiten van een hogere hypotheek op het kantoorgebouw. Toch zal er, naast deze hypotheek en de tariefsverhoging, ook bij de omliggende gemeenten worden aangeklopt om extra steun in de moeilijke tijd.

(19 mei 2021)