Subsidie Zeeland voor veerpont in Sluiskil

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland stellen voor de jaren 2022 en 2023 een subsidie van maximaal € 20.000 per jaar aan de Stichting ter Behoud van de Pont in Sluiskil.

Met deze bijdrage kan de Stichting een deel van de exploitatie van de pont in Sluiskil betalen. Die Stichting zet zich al geruime tijd in voor in de vaart houden van de pont, dat het Kanaal van Gent naar Terneuzen oversteekt.

Naast de subsidie van de provincie verstrekt ook de gemeente Terneuzen subsidie aan de pont. Verder ontvangt de stichting geld financiële bijdragen van lokale sponsoren en . Bovendien betalen sinds dit jaar ook degenen die regelmatig van de pont gebruikmaken voor een abonnement.

Volgens de provincie laat de Stichting zien dat er gedeeld eigenaarschap is voor de veerpont, een van de voorwaarden waaronder Zeeland een subsidie wilde verstrekken.

(12 april 2022)