Veerdiensten willen speciaal veerdienstvaarbewijs

De veerdienstsector ziet de ontwikkeling van het speciaal veerdienstvaarbewijs in gevaar komen. De beoogde kwalificatie houdt rekening met de specifieke aspecten van deze sector.

De sector werkt na juridisch en beleidsmatig groen licht vanuit het ministerie aan de totstandkoming van zo’n vaarbewijs. Het zou van groot belang zijn voor de sector, omdat adequaat opgeleid personeel ook voor deze sector van groot belang is.

“Wij moeten vaststellen dat het reguliere Groot Vaarbewijs onvoldoende toegesneden is op de specifieke aspecten van veerdiensten. De ontwikkeling van een speciaal veerdienstvaarbewijs komt daarmee de veiligheid en de kwaliteit ten goede, en ontlast bovendien de overspannen binnenvaart-arbeidsmarkt”, aldus de veerexploitanten.

Richtlijn

De Richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart (EU 2017/2397) lijkt nu roet in het eten te gooien. In haar kamerbrief van 16 december jongstleden gaat minister Barbara Visser in op de diverse problemen met de invoering van deze Richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart. Dit naar aanleiding van kamervragen van Tweedekamerlid Tjeerd de Groot (D66) over deze problemen.

Volgens de minister zijn de gevolgen van deze richtlijn voor de veerdienstsector “minder ingrijpend” dan voor de rondvaartsector omdat de veerponten volgens de huidige wetgeving al moeten beschikken over een Groot Vaarbewijs, en dat zou onder de nieuwe Richtlijn niet veranderen.

Verbinding

De veerdienstsector is het daar niet mee eens. Volgens de exploitanten  gaat de Richtlijn juist grote gevolgen hebben voor veerdiensten, omdat het beoogde speciale veerdienstvaarbewijs niet past binnen de beperkingen van de Richtlijn. “De Richtlijn biedt weliswaar de mogelijkheid voor een vrijstelling voor nationale binnenwateren die niet in verbinding staan met het vaarwegennet van een andere lidstaat, maar dit beperkt de toepasbaarheid van het veerdienstvaarbewijs in zeer ernstige mate. Immers, er zijn maar heel weinig vaarwegen die niet in verbinding staan met die van een andere lidstaat.”

‘Varende bruggen’

Daarom dringt de sector (wederom) aan op een speciaal veerdienstvaarbewijs. “Veerdiensten spelen als ‘varende bruggen’ een belangrijke rol in de mobiliteit van het land. Zonder veerdienstvaarbewijs moeten veerdiensten uit de toch al overbeviste reguliere binnenvaartvijver blijven vissen. Personeelstekorten in deze sector kunnen ertoe leiden dat er mogelijk verbindingen gaan uitvallen. Bovendien vereist het beroep van veerschipper wezenlijk andere competenties dan dat van binnenvaartschipper.”

De exploitanten roepen de minister daarom op om te blijven zoeken naar mogelijkheden voor een speciaal vaarbewijs. “Waar nodig ook in internationaal verband. Wij blijven graag hierover in gesprek”, besluit de sector.

(12 januari 2022)