Veerpont Ilpendam blijft

Er waren het afgelopen jaar zorgen over het voortbestaan van de veerpont bij Ilpendam (NH17) over het Noord-Hollands kanaal. De gemeente Waterland had al aangegeven de bijdrage aan deze verbinding te willen afschaffen. Ook de gemeente Landsmeer (waarin Ilpendam ligt) vergaderde in september 2020 over de bijdrage die zij moet doen om de pont in stand te houden. De pont drukt zwaar op de begroting van beide gemeenten, ze hebben beide moeite om de begroting sluitend te krijgen.

Protest

Maar toen bekend werd dat er bezuinigd zou worden en de pont wellicht zou gaan verdwijnen waren er velen in de omgeving die protesteerden. Bij een telling inĀ  2015 werden ongeveer 25.000 fietsers en bromfietsers geteld. Daarnaast zijn er ook nog auto’s en tractoren die van de pont gebruikmaken.

Blijkbaar hebben de protesten geholpen. Want deze week werd bekend dat de Vervoerregio Amsterdam wil bijdragen in de kosten van de veerpont. De verwachting is dat met deze bijdrage het mogelijk wordt de veerpont ook in 2021 verder te laten varen.

(22 oktober 2020)