Vrienden van de Veerponten zoekt nieuwe voorzitter

Gerjo Goudriaan stopt dit jaar als onze voorzitter. De Vereniging van Vrienden van de Veerponten is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft een profiel voor mogelijke kandidaten opgesteld.

Taken van de voorzitter

 • Voorzitten en co√∂rdineren van het bestuur
 • Voorbereiden, voorzitten en verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering.
 • Bevorderen van de samenwerking tussen de Vereniging en aanverwante partijen als voet-fiets platform, LVP en VEEON, ANWB, recreatieschappen, Vlaamse Vrienden van de Veerponten e.a.
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert innovaties, problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid
 • Signaleert innovaties en brengt deze in tbv een relevant beleid
 • Streeft en zorgt voor voldoende leden om daarmee voldoende middelen te verkrijgen om doelen te behalen
 • Bewaakt de samenhang tussen bestuur en vrijwilligers
 • Zorgt voor voldoende PR en naamsbekendheid
 • Bewaken identiteit vereniging
 • Of laat doen van dit alles

Functie-wensen nieuwe voorzitter

 • Voorzittersvaardigheden of potentie
 • Goede moderne communicatieve vaardigheden
 • Bestuurlijke ervaring
 • Affiniteit met pontjes en watergerelateerde infrastructurele voorzieningen
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met vrijwilligers en leden
 • Heeft een relevant netwerk
 • Is een netwerker

Meer informatie geeft Gerjo Goudriaan, via info@voetveren.nl

(17 januari 2019)