We zoeken een nieuwe secretaris

Veerponten zijn de leukste wegen over het water. Vaak is een pontje met een veerbaas of handbediend een van de hoogtepunten tijdens een recreatieve fiets- of wandeltocht. Vereniging Vrienden van de Veerponten wil deze veerpontjes in de vaart houden en wil dat er nieuwe pontjes gaan varen. De vereniging telt landelijk 2000 leden.

Omdat onze huidige secretaris in mei 2021 aftreedt, zijn we op zoek naar een secretaris die helpt om de (groei)ambities van de vereniging waar te maken en om de positie van de vereniging verder te versterken.

We willen groeien en nog sterker worden. Van de secretaris verwachten we dat hij/zij samen met de andere bestuursleden de schouders wil zetten onder de uitbouw en versterking van de vereniging.

Over de functie

Tot de taken van de secretaris rekenen we onder meer het beantwoorden/doorzetten van binnenkomende vragen, het contact met de vrijwilligers, de jaarlijkse mailing naar pontbazen, het notuleren van de bestuursvergaderingen (ca. 6x per jaar) en redigeren en coördineren van het jaarverslag en het voorbereiden van de bestuurs- en jaarvergaderingen (samen met de voorzitter). We kijken of ondersteuning door een (extern) secretariaatsbureau mogelijk is.

Over de nieuwe secretaris

Het nieuwe bestuurslid dat we zoeken is betrokken, accuraat, slagvaardig en levert – ook met behulp van humor – een positieve bijdrage aan het bestuur en de vereniging. Het is de bedoeling om de komende periode het bestuur verder uit te breiden met algemene bestuursleden. De bestuursleden ontvangen een vergoeding van gemaakte kosten.

Over de vereniging

De landelijke Vereniging Vrienden van de Veerponten ijvert voor het versterken van het netwerk van met name fiets- en voetveren als onderdeel van de vele fiets- en wandelroutes in Nederland. Na een gestage daling is sinds de oprichting van de vereniging in 1982 het aantal veerponten in Nederland gegroeid van circa 130 naar ruim 330. En nog elk jaar komen er pontjes bij, vaak met steun van onze vereniging.

De komende periode willen we de interactie met onze leden vergroten en ons netwerk van vrijwilligers en ambassadeurs uitbreiden om belangenbehartiging op regionaal en lokaal niveau te versterken. Verder werken we nauw samen met belangenorganisaties en verenorganisaties. Tevens kijken we naar kennisdeling ten behoeve van vrijwilligers op fiets- en voetveren.

Tot slot deelt de vereniging via de website www.veerponten.nl alle (vaar)informatie van veerponten in Nederland. Die informatie wordt ook gebruikt door enkele online-routeplanners.

Meer informatie

Meer informatie over de bestuursvacature en de vereniging geeft voorzitter Eef Meijerman. U kunt hem een e-mail sturen met vragen, of uw telefoonnummer. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.