Wie wil als bestuurslid meedenken en meewerken aan onze vereniging?

De Vereniging Vrienden van de Veerponten zoekt in verband met het reglementair vertrek van het huidige algemeen bestuurslid Jurjen Keuning een nieuw bestuurslid.

De vereniging is een landelijke vrijwilligersorganisatie die het gebruik van met name kleine, recreatieve veren wil stimuleren en ondersteunt de mensen die de veren in de vaart willen houden. Exploitanten en beheerders van veren kunnen bij de vereniging subsidie aanvragen voor voorzieningen. Daarnaast beheert de vereniging de website die een compleet overzicht biedt van alle veerverbindingen in Nederland.

Impuls aan vereniging

Het bestuur wil de komende jaren een extra impuls geven aan de activiteiten van de vereniging, en daar samen met actieve leden verder invulling aan geven. De specifieke taken van het nieuwe bestuurslid, naast de zittende bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatie en website en externe contacten), zullen verder worden bepaald aan de hand van de lopende discussie over de verdere ontwikkeling van de vereniging.

Als je belangstelling hebt om bestuurslid van onze vereniging te worden kun je contact opnemen met voorzitter Eef Meijerman (e-mail: [email protected]).

Het bestuur wil een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom nodigen we zeker ook dames en jongeren uit om hun belangstelling kenbaar te maken.

(22 december 2019)