Wisselend seizoen voor veren Uiterwaarde

Het vaarseizoen 2022 verliep voor de pontjes van Uit®waarde wisselend. Na een prima start van het vaarseizoen in mei voor alle tien de pontjes werden het bedrijf eind juni geconfronteerd met een zeer lage waterstand op de Waal. Door de lage waterstand konden de Waalveren niet meer afmeren en werden ze gestremd. Ook de Liniepont en het veer Rhenen-Lienden kregen last van de lage waterstand waardoor ook deze veren noodgedwongen moesten stoppen.

Gelukkig kon Uiterwaarde de laatste twee weekenden van de maand september alle gestremde veerverbindingen weer opstarten, omdat het waterpeil was gestegen. Alleen de regen was op deze dagen volop aanwezig. Desalniettemin is het totaal van het aantal overzettingen op 10.000 na gelijk aan die van vorig jaar.

Bijna 100.000 passagiers

De tien toeristische voetveren in Rivierengebied hebben dit jaar gezamenlijk bijna 97.500 passagiers overgezet

De fiets- en voetveren over de Waal tussen Varik-Heerewaarden, Druten-Dodewaard en Beuningen-Slijk-Ewijk hebben samen 26.205 passagiers overgezet.

De Maaspontjes, die varen tussen Batenburg en Demen en Ravenstein en Niftrik alsmede het Pontje Ham, hebben samen ruim 36.000 mensen vervoerd. Het veer Batenburg-Demen was het veer met de meeste overzettingen van dit jaar, met 14.017 passagiers.

De pontjes Rhenen-Lienden en het Renkumse Veer (Neder-Rijn) zetten samen 23.525 passagiers over. De Liniepont (Lek), onderdeel van Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft 2.990 personen overgezet. Het veertje Heukelum-Galgenwaard dat vaart over de Linge, tenslotte zette 8.719 passagiers over.

Tevreden

Alles overziend zegt Uiterwaarde zeer tevreden te zijn met het aantal overgezette passagiers, omdat vijf van de tien veren voor 50% van het vaarseizoen gestremd zijn geweest.

Het nieuwe vaarseizoen start op zaterdag 29 april 2023, met uitzondering van het pontje Rhenen-Lienden die op Koningsdag 27 en 28 april 2023 in de vaart gaat.

(30 oktober 2022)