Zuid-Holland trekt lessen uit problemen veerpont Rozenburg-Maassluis

De provincie Zuid-Holland heeft een rapport gepresenteerd met verbetermaatregelen voor de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg. Die heeft het afgelopen jaar gekampt aanzienlijke verstoringen. In het rapport stelt de provincie een aantal sleutelstrategieën voor om herhaling van soortgelijke problemen in de toekomst te vermijden.

De veerdienst, cruciaal voor de verbinding tussen Maassluis, Rozenburg en de omliggende gebieden, werd geplaagd door technische problemen en het faillissement van de exploitant. Hierdoor moesten met name autogebruikers omwegen maken, wat resulteerde in aanzienlijke overlast en extra reistijd.

Strengere inspectie veerponten

De verbeteringen die de provincie voorstelt, omvatten strengere inspectie en onderhoud van de veerponten en een diepgaandere financiële beoordeling van potentiële exploitanten. Ook vindt de provincie dat het voortaan sneller moet optreden bij contractbreuk.

Na het uitvallen van de autoveren vanwege technische mankementen, werden automobilisten gedwongen een omweg te nemen via de Beneluxtunnel. Als tijdelijke oplossing zijn bussen en een vervangende pont voor voetgangers en fietsers ingezet. De provincie heeft één van de defecte ponten aangeschaft en laat deze nu herstellen, maar het is nog onduidelijk wanneer deze weer in gebruik kan worden genomen.

Personeelsbezetting

Het rapport onderstreept dat het oplossen van deze problematiek lastig is, gezien de diverse uitdagingen zoals complexe aanbestedingsregels, juridische en financiële belemmeringen, en personeelsbezetting. De impact op inwoners en reizigers is erkend, en er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing, hoewel de uitvoering tijd en geduld vereist.

(31 oktober 2023)