Zuid-Holland zet vaart achter toekomstplannen voor veer Rozenburg-Maassluis

De Provinciale Staten van Zuid-Holland zetten vaart achter de toekomstscenario’s voor de veerverbinding tussen Maassluis en Rozenburg. De provincie wil voor het zomerseizoen een uitgewerkt plan te presenteren. De discussie richt zich op de benodigde capaciteit van een autoveer, rekening houdend met de nieuwe Maasdeltatunnel.

Daarnaast is besloten dat de veerpont in eigendom van de provincie blijft, om duurzaamheid en langdurige service te waarborgen. Dat de veerverbinding voor fietsers en voetvangers beschikbaar moet blijven, staat buiten kijf.

Een gedetailleerde analyse van de kosten en baten voor het beheer en de exploitatie van de veer wordt voorbereid. Dit moet leiden tot een efficiënte en toekomstbestendige veerdienst, aldus de provincie. Het provinciebestuur wil  met extra financiering het autoveer Blankenburg in dienst te houden tot ten minste 9 juli 2025. Het doel is om de veerdienst ook voor auto’s (nu vaart een fiets- en voetveer) medio maart weer operationeel te hebben. Daarvoor zijn inmiddels proefvaarten met de veerpont Blankenburg gepland.

(1 februari 2024)