Gierpont met motor

Door de gierponten te motoriseren wordt de snelheid van het overvaren belangrijk verhoogd. Voor een aantal exploitanten is deze wijze van varen aantrekkelijk omdat met een minimum aan personeel gevaren kan worden, veelal is de schipper tevens kaartverkoper. De gierpont kan niet van zijn route afwijken door de kabels waaraan het vaartuig verbonden is. De aandrijving vindt plaats door een verbrandingsmotor met schroef. Er wordt ook wel een roerpropeller toegepast. Dit type veerponten heeft aan de voor- en achterzijde op- en afrijkleppen, aangeland wordt op veerstoepen. De bediening vindt plaats vanuit een stuurhuis.