Motorveerpont

Een motorveerpont is een vrijvarend plat vaartuig, en maakt gebruik bij het aanlanden van veerstoepen of pontons. Het vaartuig wordt voortbewogen door één of meerdere verbrandingsmotoren. De aandrijving gebeurt door schroeven, Voith-Schneider propellers of roerpropellers. Veerponten zijn altijd voorzien van één of twee laadkleppen aan de voor- en of achterzijde van het vaartuig zodat voertuigen eenvoudig op en van het dek van het vaartuig kunnen rijden voor de overtocht. De bediening is soms vanuit een hoger geplaatst stuurhuis.