Veerpont op zonne-energie

Een veerpont die wordt voortbewogen door één of twee kleine electromotoren die gevoed worden door op het dak van de veerboot geplaatste zonnepanelen. Deze vaartuigen zijn doorgaans ook uitgerust met accu’s, waarin de energie tijdelijk kan worden opgeslagen. Alle in gebruik zijnde zonneveren kunnen ook bijgeladen worden door aansluiting op het bestaande lichtnet.