Update inzet Petitie Behoud Verenfonds Gelderse veren

250723 Inmiddels is er een nieuwe coalitie in Gelderland. In het akkoord staat “We willen bijdragen aan het voortbestaan van de veren. Met het Verenfonds wilde de provincie de overgang maken naar de situatie dat veren zichzelf kunnen bekostigen. Dat is niet gelukt. In de toekomst moet dit anders. We werken met gemeenten en buurprovincies aan een nieuw plan voor 2024 en verder, dat we gezamenlijk dragen.” We menen dan ook dat partijen de wil hebben om hun toezeggingen op het Groot Gelders Verendebat na te komen. De petitie bereikt nog in juli de 25.500 handtekeningen, alweer 3.000 meer dan op de verkiezingsdag. Veerponten blijven de Gelderlanders en de Gelderse gasten bezig houden.

Met de Veerpontencoalitie willen we met de nieuwe gedeputeerde Klaas Ruitenberg in gesprek over de uitwerking van het akkoord. Dat gaat niet alleen om behoud van het geld, maar ook om visie en regie. De provincie kan de motor zijn voor een breed gedragen aanpak van problemen zoals voldoende kapiteins, verduurzaming, bekendmaking, verwerven steun lokale bedrijven, inkoopcombinaties, opvolging, afspraken met buurprovincies, expertise organiseren, lokale participatie bevorderen, partijen bij elkaar brengen. We willen de nieuwbakken gedeputeerde, ook ervaren lid van de Staten, graag inspireren en onze mogelijkheden aangeven.

De VEEON en LVP (verenigingen van exploitanten van veerponten) hebben ons en de VNG Gelderland uitgenodigd om na de zomer bij elkaar te komen om te kijken hoe samen handen en voeten te geven aan het nieuwe akkoord en het rapport Perspectief voor de Gelderse Veren van de VNG Gelderland. Zowel wij als de VNG Gelderland gaan daar op in.